PREFACE                                       

This book is compiled to be used by learners for revision and fixation purposes. The author tried to set a high standard of questions. 

Provision is made for all levels of assessment.  All outcomes are covered. 

 

 

Voorwoord 
     

Hierdie boek is  saamgestel sodat leerders dit vir hersiening- en vasleggingsdoeleindes kan gebruik. 

Die skrywer het probeer om ‘n goeie standaard van vrae te handhaaf.

Voorsiening is vir alle vlakke van assessering gemaak.  Alle uitkomstes word gedek.

 


Manual includes:

      Complete notes

      Examples

      Tutorials

      Papers

      Complete memorandum


 

Handleiding sluit in:

      Volledige notas

      Voorbeelde

      Tutoriale

      Hersieningsoefeninge

      Volledige memorandum

 

 

Vir pryse en om te bestel, klik hier
For prices and ordering,
click here

 

 
LINKS

 
www.paarlgim.co.za

 

Home  |  Self help Guides  |  Workshops  |  Order  |  Contact us  |

 
Web Design by:

Send e-mail with questions or comments about this web site.
Copyright 2008 Twenty-4-Seven(Cape)
Last updated 01/05/2018